سیم و وایر اینکونل X750

ALLOY X750 / INCONEL X750

آلیاژ X750 / Inconel X750 یک آلیاژ نیکل کروم قابل سخت شدن با استفاده از عملیات حرارتی است که برای مقاومت در برابر خوردگی و اکسیداسیون و استحکام بالا در دماهای تا  700 درجه استفاده می شود. اگرچه بیشتر اثر سخت شدن با افزایش دما بیش از 800 درجه از بین میروند ، مواد عملیات حرارتی شده تا 600 درجه استحکام مفیدی دارند. آلیاژ X-750 همچنین دارای خواص عالی در دمای محیط است.

آلیاژ Inconel X-750 عمدتاً یک سوپرآلیاژ مبتنی بر نیکل با تقویت کننده پیری فاز γ”[Ni3(Al, Ti, Nb)] است. دارای مقاومت خوردگی خوب و مقاومت در برابر اکسیداسیون زیر 980 درجه سانتیگراد و بالا زیر 800 درجه سانتیگراد دارای مقاومت تنشی خوبی است. مقاومت خوردگی زیر 540 درجه سانتیگراد، و همچنین شکل پذیری و عملکرد جوش خوبی دارد. این آلیاژ عمدتاً برای ساخت موتورهای هوا در دمای زیر 800 درجه سانتیگراد استفاده می شود و مقاوم در برابر ریبلکسیشن و در فنر با استحکام بالا عمبکرد مناسبی دارد. همچنین می توان از آن برای ساخت قطعات استفاده کرد. مانند پره های توربین توربین های بخار انواع موجود شامل صفحات، نوارها، میله ها، آهنگری، قطعات حلقه، سhttps://inconel-x750.ir/wp-admin/post.php?post=113&action=edit#saveیم و لوله می باشد.