اگهی تاسیس شرکت پیشگام فناوری آرنیکا

معرفی و همکاری با پتروشیمی مرجان
موافقت نامه همکاری با شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی
تاییدیه کیفیت و عملکرد فنر اینکونل 750 از شرکت بسط انرژی پرشیا
تایید فنر اینکونل 750 از شرکت فن آوران انرژی آریا طاها
گواهی نامه TRL 8 از ستاد ملی پژوهش و فناوری
گواهی نامه TRL 6 از ستاد ملی پژوهش و فناوری
گواهینامه (VT-ASNT lEVEL II&I) بازرس مقیم شرکت پیشگام فناوری آرنیکا
گواهینامه (PT-ASNT lEVEL II&I) بازرس مقیم شرکت پیشگام فناوری آرنیکا